Schiermonnikoog Kamermuziek Festival

Cello and piano duo with Antin Spronk